TINAM31576
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Her Jacob Angel hafver schiøt og afhent til sin Svoger Lauritz Pedersøn Holt den gaard Tviberg schyldende med bøxel og herlighed 2 ører, samt 2 ører og 12 Mk. udj Varøen, alt beliggende udj Løfsnes fierding, samme schiøde dat. Solstad d. 5 Juny 1701
,Jacob Angel,Lauritz Pedersøn Holt,
,Solstad,Tviberg,Varøen,