TINAM32806
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Niels Biørnsøn lod forkynde sit schiøde paa 6 Mk. odelsgods udj Urstad, udgifvet af Peder Østdun og Jonas Gartland udj Hildrum den 12 October: Anno 1709. til vitterlighed underschrefvet af schrifveren
,Jonas Gartland,Niels Biørnsøn,Peder Østdun,
,Hildrum,Urstad,