TINAM32826
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Niels Andersøn Edshou aflet barn for tiden med sin qvinde Birthe Arnesdatter,

svarer sine æchteschabsbøder 3 Rdr. j ort. 12 schilling.

,Birthe Arnesdatter,Niels Andersøn Edshou,
,(tom),