TINAM33166
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
En befalling angaaende Kongens heele og Kirchens halfve tiende at schal indføris til Magazinet udj Trundhiem, daterit paa Aggershuus Sloth den 23 Novembr. Anno 1711
,(tom) (tom),
,(tom),