TINAM33170
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Endelig Capitelstaxten for 1711 daterit Trundh. d. 24 Novembr. samme aar
,(tom) (tom),
,(tom),