TINAM33210
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Anno 1712 den 29 Juny blef holden sommersageting paa ordinaire tingstæd Edshov udj Nærøe præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer, samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Vigestad, Hermand Kolvereid, Anders Kaarsneßet, Frederich Moen, Michel Hidringen, Siur Brevigen, Niels Qvaløen, Andoel Borgen og Tomas Berg, hvor da for retten dennesinde blef forhandlet som nu effterfølger:
,Anders Kaarsneßet,Andoel Borgen,Baar Vigestad,Frederich Moen,Hermand Kolvereid,Melchior Mejer,Michel Hidringen,Niels Qvaløen,Siur Brevigen,Tomas Berg,
,Edshov,Nærøe,