TINAM33212
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
<side 184b>

Anno 1712 den 1 February blef holden sageting paa ordinaire tinggaard Hildrum udj Ofverhaldens prestegield tilstædeuærende Kongelig Mayts foged samt effterschrefne laurettismænd nemlig: Anders Lestem, Niels Gansmoe, Erich Stortyljum, Erich Blengslj, Erich Vi, Olle Schej, Jfver Glemmen, og Johannes Fischum hvor da blef for rettet som følger:

,Anders Lestem,Erich Blengslj,Erich Stortyljum,Erich Vi,Jfver Glemmen,Johannes Fischum,Melchior Mejer,Niels Gansmoe,Olle Schej,
,Hildrum,Ofverhalden,