TINAM33214
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
fogden loed forkynde de allernaadigst udgagne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæder ere publicerede.
,(tom) (tom),
,(tom),