TINAM33220
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Lars Joensøn ladet forkynde sin bøxelseddel paa den gaar Øjesvold schylder med bøxel j øre, udgifven af Pros Larsøn d. 14 Aug. 1711
,Lars Joensøn,Pros Larsøn,
,Øjesvold,