TINAM33224
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Jørgen Øjesvold en æchtegift mand beligget sin tienistetøs Anna Christophersdatter

og effterdj personerne iche han udstaaen Kirkens disciplin, ej eller qvindfolchet gaaen udj barselseng,

da foreleggis de til sommertinget igen at møde.

,Anna Christophersdatter,Jørgen Øjesvold,
,(tom),