TINAM33226
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Astri Schiørland er indstemt for begangen lejermaal med af døde Joen Christensøn,

qvindfolchet møtte

er tilfunden af svare sine bøder 6 Rdr. og at udstaa Kirchens disciplin.

,Astri Schiørland,Joen Christensøn,
,(tom),