TINAM33228
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
<side 185a>

Peder Mørchved aflet barn for tiden med sin qvinde

bøder effter lovens tilhold 3 Rdr. j ort. 12 Sk.

,Peder Mørchved,
,(tom),