TINAM33232
Tingbok nr. 3 for Namdal sorenskriveri 1699-1712
Johannes Fosland ladet ved lensmanden Christen Himo stemne Jfver Pedersøn formedelst slagsmaal, til prouf indstemt Joen Jamt og Olle Foslandsdatter, Gundil Olsdatter,

og efterdj hverchen citanten eller proufvene møder for retten,

da opsættis med sagen til neste ting, til hvilchen tied de udeblifvende hafver at møde

,Christen Himo,Gundil Olsdatter,Jfver Pedersøn,Joen Jamt,Johannes Fosland,Olle Foslandsdatter,
,(tom),