TINAM40250
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Høyædle og Velbaarne Her Estatzraads og Siftbefalingsmands van Ahnens befalning til fogden og Sorenschrifveren, at de tillige med bøgdelens mændene og 12 mænd schal taxere og ligne dagschatten med videre, daterit Trundh. den 24 July Anno 1713
,(tom) (tom),
,(tom),