TINAM40254
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Noch en befalling angaaende 6 poster som fogden schal rette sig efter udj berejningen ofuver den forordning om adschillige extra schatters paa biudelse etc. daterit Rentecammerit d. 25 Sept. 1713.
,(tom) (tom),
,(tom),