TINAM40256
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Jligemaade en extract af Slodslovens allerunderdanigste relation, til hands Kongelig Mayst af 21 septembr. 1712, angaaende forslag til moderation i dagschatten, samme extract er attesterit af Her Stiftbefalningsmand udj Trundhiem d. 31 July Anno 1713.
,(tom) (tom),
,(tom),