TINAM40258
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lars Torchelsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj den Kongens gaard Drag, udgifven af fogden d. 24 July Anno 1713.
,Lars Torchelsøn,Melchior Mejer,
,Drag,