TINAM40260
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Forkynt Johan Bentzøn Soldats bøxelseddel paa 1 øre udj den Kongens gaard Fornes, udgifven af fogden d. 25 July Anno 1713.
,Johan Bentzøn,Melchior Mejer,
,Fornes,