TINAM40266
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 19a>

Joen Erichsøn Mitgutvig aflet barn for tiden med sin qvinde,

bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling

,Joen Erichsøn Mitgutvig,
,(tom),