TINAM40270
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Niels Biørnsøn ladet stemne ved lensmanden Jacob Rush, Jens Buschholmen formedelst at hand stuchet hannem med en knif udj armen, og efterdj den indstemte iche møtte, foreleggies hand af retten til neste ting at møde til sagen at svare.
,Jacob Rush,Jens Buschholmen,Niels Biørnsøn,
,(tom),