TINAM40272
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lars Hermandsøn ladet ved Jngebricht Dolmen og Zacharias Hvid Holmen loufmeßigvis indstemne Joen Schej formedelst schielderj som er scheed nest afvichte nytaarsdag udj ermelte Joen Schejes stue,

til prouf indstemt Berenth Frøvig og Olle Qvaløen, mens formedelst det ene indstemte proufs absence optagis sagen til nest anstundende vintersageting, da parterne hafver igien at møde, da sagen kand blifve examinerit til en endelig doms paafølge.

,Berenth Frøvig,Jngebricht Dolmen,Joen Schej,Lars Hermandsøn,Olle Qvaløen,Zacharias Hvidholmen,
,(tom),