TINAM40278
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Anno 1713 den 5 Octobr blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Aarnes udj Foesnes præstegield, tilstædeværende Kongelig Mayts foged Melchior Mejer samt efterschrefne laurettismænd nemlig Baar Hovigen, Jngebricht Schaarstad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm, Torsten Vigdalen, Olle Oplandet, Jngebricht Høchenes, og Joen Fieldseth, hvor da blef forrettet som følger:
,Baar Hovigen,Jngebricht Høchenes,Jngebricht Schaarstad,Joen Fieldseth,Melchior Mejer,Niels Schrøfstad,Olle Oplandet,Peder Schrøfstad,Torsten Vigdalen,
,Aarnes,Foesnes,