TINAM40280
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
fogden loed forkynde de allernaadigst udgangne forordninger og befallinger som paa forrige tingstæd ere publicerede og her udj Protocollen indførte.
,(tom) (tom),
,(tom),