TINAM40282
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Thoer Olsøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 18 Mk. udj gaarden Statland udgifven af Johan Pedersøn d. 28 febr: Anno 1713:
,Johan Pedersøn,Thoer Olsøn,
,Statland,