TINAM40284
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Andreas Tingstad aflet barn for tiden med sin Qvinde Gundille

bøder efter lofvens foresigende 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling

,Andreas Tingstad,Gundille Tingstad,
,(tom),