TINAM40286
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
David Aarboen aflet barn for tiden med Jngeborre Biørum,

bøder efter loven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling

,David Aarboen,Jngeborre Biørum,
,(tom),