TINAM40288
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Gudol Hamnes beligget Anna Olsdatter, og som forseelsen er tilstaaen, og derpaa er udstaaen Kirchens disciplin, saa tilfindis enhver af dem at svare sin fulde bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og Qvindfolchet 6 Rdr. hafver de iche middel til bøderne, da det anderledis efter loven at uundgielde
,Anna Olsdatter,Gudol Hamnes,
,(tom),