TINAM40290
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 20b>

Mads Mognsøn Sellevig er indstemt for begangen lejermaals forseelße med Gundille Larsdatter, og efterdj forseelsen er tilstaaen, og derfore ud staaen Kirchens disciplin saa tilfindis enfver af dennem at svare sine fulde bøder efter loven, nemlig drengen 12 Rdr. og tøsen 6 Rr: hafver de iche midler til bøderne da det anderledis at undgielde

,Gundille Larsdatter,Mads Mognsøn Sellevig,
,(tom),