TINAM40292
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Jacob Jespersøn ladet ved bøgdelensmanden stefne efterschrefne for gield nemlig: Anders Aarnes 2 ort, Joen Vinseth 2 Rdr. 1 ort 12 Sk: Marthe Husvigen 1 Rdr. Efven Vestgaard 2 Rdr.

de indstemte blef efter loven paaraabte mens iche møtte, foreleggis til neste ting at møde.

,Anders Aarnes,Efven Vestgaard,Jacob Jespersøn,Joen Vinseth,Marthe Husvigen,
,(tom),