TINAM40296
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Tron Pedersøn ladet ved bøgdelensmanden Baltzer Mentzøn loufmesigvis indstemne Hendrich Faxdal formedelst at hand har saaen paa gaarden Stene hos hands landbonde Joen 1 vog byg,

den indstemte møtte for retten med forseelsens tilstaaelse og lovens undergifvelße,

Tron Pedersøn møtte udj rette og paastoed dom saaledis afsagt

Det var den i retten Kallede Hendrich Faxdals schyldighed iche at hafve saait noget hos Tron Pedersøns landbonde Joen Stene med mindre hand først hafde erlanget Jord Hos bundens bevilling dertil, men som dette iche er scheed, da efter lofvens pag 510, Art. 33 dømmis samme korn til Tron Pedersøn hiemfalden, saa bør og Hendrich Nielsøn efter lovens pag. 169 Art. 17 at betale landnam, alt under execution efter loven.

,Baltzer Mentzøn,Hendrich Faxdal,Joen Stene,Tron Pedersøn,
,Stene,