TINAM40300
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Anno 1713 5 octobr. blef paa gaarden Aarnes udj Foesnes Prestegield, av mig Borger og indvaaner udj Trundhiemb Peder Nidaros, som Kommunikered scrifuen, Rette betient, effter Høiædle og Welbaarne Hr. Etats Raad og stifftbefallingsmand Jfuer von Ahnens gunstige befalling, af negst afuigt 12 September paa en foregaaende Memoriall fra Consumptions forpagteren Monsr Peder Aalum af dend 11te negst tilforn, Overværende Kongl. Mayts foged Monsieur Melchior Mejer, tillige med de otte ædsohrne Laug Rettis Mend, saa som, Baar Hovigen, Jngbrit Barstaad, Peder Schrøfstad, Niels ibdm. Torsten Vigdahlen, Olle Oplandet,

<side 21b>

Jngebrit Høchenes, og Joen Fieldseth,

,Baar Hovigen,Jfuer vonAhnen,Jngbrit Barstaad,Melchior Mejer,Niels Schrøfstad,Olle Oplandet,Peder Aalum,Peder Nidaros,Peder Schrøfstad,Torsten Vigdahlen,
,Aarnes,Foesnes,