TINAM40304
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 30a>

Anno 1713 den 6 Octobr udj forindføet laurettismænds nærverelse blef rætten continuerit paa Aarnes tingstæd hvor da dennesinde blef for rettet som efterfølger:

,Baar Hovigen,Jngebricht Høchenes,Jngebricht Schaarstad,Joen Fieldseth,Melchior Mejer,Niels Schrøfstad,Olle Oplandet,Peder Schrøfstad,Torsten Vigdalen,
,Aarnes,Foesnes,