TINAM40308
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Anders Schomager loed forkynde sin bøxelseddel paa 12 Mk. lauf udj Løføen, udgifven af Jochum Biørøen dend 19 september Ao 1713
,Anders Schomager,Jochum Biørøen,
,Løføen,