TINAM40314
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
fogden lod forkynde de allernaadigst udgangne befallinger og brefver som paa forrige tingstæder ere blefne publicerede og udj Protocollen indførte.
,(tom) (tom),
,(tom),