TINAM40316
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Lieutnant Klyvert loed forkynde sit schiøde paa den gaard Skilaas schylder med bøxel 4 ører, beliggende udj Ofverhaldens prestegield, udgifven af Assistentzraad Schiøller d. 4 sept. 1713
,Christian Schiøller, Klyvert,
,Skilaas,