TINAM40318
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Johannes Olsøn lod forkynde sin bøxelseddel paa j øre 8 Mk. udj Solum udgifven af Pros Lauritzøn d. 9 october Anno 1713
,Johannes Olsøn,Pros Lauritzøn,
,Solum,