TINAM40322
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 31a>

Forkynt Peder Jngebrichtsøns bøxelseddel paa j øre 6 Mk. udj Øje, udgifven af Pros Lauritzøn den 9 october Anno 1713

,Peder Jngebrichtsøn,Pros Lauritzøn,
,Øje,