TINAM40324
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Joen Klebdal Ladet ved: lensmanden Christen Himo og Olle Tødaasen loufmeßigvis indstemne Peder Barlj og hans dreng Hemmig formedelst at hand nest af vichte høst paa en lørfdag hafver angrebet dennem med schieldsord,

til prouf indstemt Gunnild Nielsdatter, og Giertrud Pedersdatter,

og effterdj ermelte prouf iche møtte, da optagis sagen til anstundende Vintersageting, da parterne saavel som proufvene hafver at møde.

,Christen Himo,Giertrud Pedersdatter,Gunnild Nielsdatter,Hemmig,Joen Klebdal,Olle Tødaasen,Peder Barlj,
,(tom),