TINAM40682
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
forkynt Carl Spillums bøxelseddel paa den gard Tørgran schylder 6 Mk. gifvet udj bøxel 2 ort: 6 Sk: udgifven d. 1 July 1715. af fogden Melchior Mejer.
,Carl Spillum,Melchior Mejer,
,Tørgran,