TINAM40698
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Joen Siursøn loed forkynde sin bøxelseddel paa 1/2 øre udj Flach udgifven af her Peder Schavenio d. 12 December Anno 1714.
,Joen Siursøn,Peder Schavenio,
,Flach,