TINAM40706
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Peder Jsraelsøn aflet barn for tiden med sin qvinde Jnger Joensdatter,

bøder efter loufven 3 Rdr. 1 ort: 12 schilling
,Jnger Joensdatter,Peder Jsraelsøn,
,(tom),