TINAM42248
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Peder Larsøn Horvereid aflit barn for tiden med sin Qvinde

bøder 3 Rdr. j Ort: 12 schilling,

,Peder Larsøn Horvereid,
,(tom),