TINAM42272
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Soldat Joen Thoersøn Hamnes aflit barn for tiden med sin Qvinde

bøder 1 Rdr. 12 Sk:

,Joen Thoersøn Hamnes,
,(tom),