TINAM42278
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Michel Kolling ladit stemne Jens Kolling og Erich Biørum for slagsmaal hvorom udj Protocollen tilforn findis indført,

ermelte Michel Kollin<g> møtte personlig for retten med tilstaaelße at hand hand med de indstemte personer var forligt og hafde sig iche ofver dennem at besuærge,

til vidne indstemt Hans Gulvigen og Einer Tødum

og som det noe prouf iche møtte, saa optagis sagen til neste ting da vidnerne personlig møder for retten

,Einer Tødum,Erich Biørum,Hans Gulvigen,Jens Kolling,Michel Kolling,
,(tom),