TINAM42280
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Pros Lauritzøn ladit ved lensmanden Christen Moe, Anders Statland og Haldor Simenøfne stefne Lauritz Bache for resterende Kongl. schatter landschyld og fløtning med landbohold, til penger 16 Rdr. 7 Sk:

den indstemte blef paaraabt, mens iche møtte

foreleggis derfore laudag til neste ting at møde

,Anders Statland,Christen Moe,Haldor Simenøfne,Lauritz Bache,Pros Lauritzøn,
,(tom),