TINAM42282
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Pros Lauritzøn ladit stemne med indbete mænd Soldat Lauritz Leerfiord for gield til penger 6 Rdr.

og som den indstemte iche møtte forleggis hannem laudag til neste ting at møde.

,Lauritz Leerfiord,Pros Lauritzøn,
,(tom),