TINAM42284
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Pros Lauritzøn ladit ogsaa ved indbete mænd ladit stemne Hendrich Barstad for gield 1 Rdr. og Frederich Strøm for penger 19 Rdr. 5 Sk:

personerne møtte iche

derfore foreleggis laudag til neste ting at møde

,Frederich Strøm,Hendrich Barstad,Pros Lauritzøn,
,(tom),