TINAM42288
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
<side 139b>

Anno 1724 d. 28 January blef holden sageting paa ordinaire tingstæd Hildrum udj Ofverhaldens Præstegield tilstædeuærende Kongelig Mayts fogits Hr Mejers fuldmæchtig Christen Pram samt efterschrefne laurettism: nemlig Johannes Andfindsøn Fosland, Ole Romstad, Joen Biørnlien, Anders Sem, Ole Jfversøn Øyum, Hans Schiørland, Erich Ogstadøfnit og Hald Obdal, hvor da blef forrettit som efterfølger

,Anders Sem,Christen Pram,Erich Ogstadøfnit,Hald Obdal,Hans Schiørland,Joen Biørnlien,Johannes Andfindsøn Fosland,Ole JfversønØyum,Ole Romstad,
,Hildrum,Ofverhalden,