TINAM42292
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
Velædle her Oberauditieur Biørnøen, loed saavel paa tingstædit Aarnes som her forkynde sit forbud paa Kirchernis schoufhugster udj Foesnes og Ofverhaldens præstegielde Ligedan sine egne gaarder samme forbud er daterit Trundh d. 8 November 1723.
, Biørnøen,
,Aarnes,Trundh,