TINAM42296
Tingbok nr. 4 for Namdal sorenskriveri 1712-1728
forkynt Anders Pedersøns bøxelseddel paa 12 Mk. udj Holum, udgifven af her Peder Schav. d. 10 Juny 1723
,Anders Pedersøn,Peder Schav.,
,Holum,